Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2011/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/281/70122/ww...
SKUPNA RAZINA:2011 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655