Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2011 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
Obuhvaća:* 2011/01 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/02 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/03 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/04 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/05 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/06 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/07 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/09 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/10 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/11 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/12 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/13 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/14 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/15 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/16 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/17 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/18 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/19 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/20 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/21 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/22 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/23 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/24 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/25 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/26 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/27 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/28 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/29 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/30 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/31 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/32 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/33 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/34 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/35 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/36 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/37 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2011/38 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655