Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
2009 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument]
Obuhvaća:* 2009/01 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/02 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/03 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/04 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/05 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/06 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/07 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/08 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/09 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/10 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/11 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/12 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/13 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/14 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/15 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/16 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/17 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/18 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/19 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/20 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/21 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/22 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/23 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/24 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/25 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/26 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/27 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/28 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/29 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/30 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/30-I (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/30-II (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/31 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/32 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/33 (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/33-I (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
* 2009/33-II (Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo) [e-dokument].
SKUPNA RAZINA:Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655