Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Hrvatske komore fizioterapeuta : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska komora fizioterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora fizioterapeuta, 2012.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska komora fizioterapeuta
Materijalni opis:PDF 1,66 MB [22 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta [e-dokument] / Hrvatska komora fizioterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora fizioterapeuta, 2020.
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1217/59582...
Sadržaj:Hrvatska komora fizioterapeuta

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655