Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Local Government... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Jezik:Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2015) January-September
Vidi:* ORIGINAL: Lokalna država... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
Obuhvaća:* Local Government.... 2015 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:jedinica lokalne samouprave
jedinica regionalne samouprave
prihod

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655