Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2015.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 577,41 KB [51 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/138303/...
Sadržaj:revizija
društvo (trgovačko)
javna imovina
jedinica lokalne samouprave
jedinica regionalne samouprave
Primorsko-goranska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655