Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Priručnik kvalitete : referentna norma: ISO 9001:2008 [e-dokument] / Općina Lobor. - Lobor : Općina Lobor, 2012.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Općina Lobor
Materijalni opis:PDF 175,86 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/576/92008/ww...
Sadržaj:Općina Lobor
ekonomski razvoj
kvaliteta života
održivi razvoj
odnosi građana i vlasti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655