Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Rules of procedure for the work of the Fiscal policy commission [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2014.
Tip dokumentacije:poslovnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
Materijalni opis:PDF 167,95 KB [8 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Poslovnik o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2014.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/8/189965/w...
Sadržaj:Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
porezna politika
javne financije

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655