Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Carinska uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:PDF 2,66 MB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjene (I) Plana nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
* Izmjene (II) Plana nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
* Izmjene (III) Plana nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1331/100280/...
Sadržaj:Carinska uprava Ministarstva financija
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655