Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 21,74 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjena i dopuna Plana nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu : [11. rujna 2015.] [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2015.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/513/128090...
Sadržaj:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655