Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, [2016].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 52,86 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 38 -020/02-16/TP od 19. 2. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 72-020/03-16/TP od 24. 3. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 107-020/04-16/TP od 21. 4. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 121-020/05-16/TP od 13. 5. 2016] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 175-020/06-16/TP od 17. 6. 2016] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 236-020/08-16/TP od 8. 8. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 272 -020/09-16/TP od 22. 9. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 323-020/10-16/TP od 26. 10. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 371-020/12-16/TP od 2. 12. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 390-020/12-16/TP od 19. 12. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
* Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 413-020/12-16/TP od 29. 12. 2016.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2016.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/145249/...
Sadržaj:Hrvatska narodna banka
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655