Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2019. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska revizorska komora
Materijalni opis:PDF 7,52 MB [29 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1218/19896...
Sadržaj:računovođa
strukovno usavršavanje
pristup zanimanju
ispit

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655