Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o aktivnostima Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u ... godini [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, [2012]- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2012)
Obuhvaća:* Izvješće o aktivnostima Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u ... godini. 2012 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Društvene djelatnosti i ljudska prava
Sadržaj:civilno društvo
zaklada
društveno sudjelovanje
ljudska prava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655