Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture", NN-MU 007/2012).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2012-06-27
Mjesto i datum potpisa: Pariz, 2012-06-29
Datum ratifikacije: 2012-07-13
Datum stupanja na snagu: 2012-09-12
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture".
* Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture".
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/90317/na...
Sadržaj:Razvojna banka Vijeća Europe [kao potpisnik]
međunarodni zajam
vodno gospodarstvo
jedinica lokalne samouprave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655