Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2 : pregledi kvalitete angažmana [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
Tip dokumentacije:službeni dokument međunarodne organizacije
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska revizorska komora
Materijalni opis:PDF 259.48 KB [22 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1218/62553...
Sadržaj:revizija
računovodstvo
kontrola računa

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655