Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 293,22 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/513/151948...
Sadržaj:elektronički dokument
elektroničko upravljanje dokumentima

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655