Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2017- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017)
Obuhvaća:* Program rada za ... godinu. 2017 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Društvena skrb
Sadržaj:Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
pravo na ponovnu uporabu informacija
pravo na informiranje
pristup informacijama
objavljivanje informacija
javnost uprave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655