Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017) ; (2018) ; (2019)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2019 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Rad, zapo筶javanje i mirovinski sustav
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
pristup informacijama
pravo na ponovnu uporabu informacija
pravo na informiranje
javnost uprave
objavljivanje informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655