Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Smjernice jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
Tip dokumentacije:smjernica
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 445,63 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/535/219302...
Sadržaj:potres
šteta
gradska obnova
državna potpora
jedinica lokalne samouprave
jedinica regionalne samouprave
Sisačko-moslavačka regija
Zagrebačka regija
Karlovačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655