Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo državne imovine, 2018-.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo državne imovine
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018)
Obuhvaća:* Izvješće o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za ... godinu. 2018 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:poduzeće od javnoga interesa
društvo (trgovačko)
javna imovina
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655