Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u prvom polugodištu 2014. godine : ostvarenja u prvom polugodištu 2014. u odnosu na prvo polugodište 2013. i Plan 2014. : preliminarni podaci/radni materijal [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 899,66 KB [107 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1577/126455/...
Sadržaj:poduzeće od javnoga interesa
društvo (trgovačko)
javna imovina
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655