Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Biblioteka Naputci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo zdravstva
Obuhvaća:* Naputak za eksplantaciju organa [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-96999-4-0.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655