Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana rada Ministarstva zdravstva za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2018- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo zdravstva
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2018) ; (2019) ; (2020)
Obuhva鎍:* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana rada Ministarstva zdravstva za ... godinu. 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana rada Ministarstva zdravstva za ... godinu. 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana rada Ministarstva zdravstva za ... godinu. 2020 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Zdravstvo
Sadr綼j:Ministarstvo zdravstva
sredi筺ja uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655