Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2018.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo zdravstva
Materijalni opis:PDF 3,62 MB [182 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Dopuna godišnjeg plana rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2019.
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1896/19224...
Sadržaj:Ministarstvo zdravstva
javno zdravstvo
zdravstvena politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655