Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan djelovanja Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta za poboljšanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju za akademske godine 2017./2018. i 2018./2019. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2017.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 400,46 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Tehničke znanosti
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/480/173757...
Sadržaj:Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
kvaliteta nastave
znanstveno istraživanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655