Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Etički kodeks Fakulteta prometnih znanosti [e-dokument] / Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2009.
Tip dokumentacije:kodeks
Stvaratelj dokumenta:Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:6 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Tehničke znanosti
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/206/43386/ww...
Sadržaj:Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
profesionalna etika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655