Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Fiscus : prudent and responsible public sector financial management [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016-. ISSN 1849-9317.
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Institut za javne financije
Jezik:Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) 1-3 ; (2017) 4 ; (2018) 5-6 ; (2019) 8-9
Vidi:* ORIGINAL: Fiscus : razborito i odgovorno upravljanje financijama javnog sektora [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016-. ISSN 1849-9309.
Obuhvaća:* Fiscus : prudent and responsible public sector financial management. 2016 [e-dokument].
* Fiscus : prudent and responsible public sector financial management. 2017 [e-dokument].
* Fiscus : prudent and responsible public sector financial management. 2018 [e-dokument].
* Fiscus : prudent and responsible public sector financial management. 2019 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:javni sektor
društvo (trgovačko)
javna imovina
upravljanje financijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655