Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Arhiviranje mrežnih izvora informacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske : preporuke autorima i nakladnicima : verzija 1.0 [tisak + e-dokument] / HIDRA. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2006.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija Vlade Republike Hrvatske
Materijalni opis:13 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=6HIDRA-M:015189)
(inv. br.: 0015101)
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/18/8895/www....
Sadržaj:internetska stranica
službeni dokument
elektronički dokument
pohrana dokumenta
javni sektor
javne vlasti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655