Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995-1997. ISSN 1330-7444. NE IZLAZI VIŠE!.
Tip dokumentacije:popis
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija Vlade Republike Hrvatske
Jezik:Engleski
Napomena:Izlazi godišnje.
TISAK: (1995) 1 ; (1996) 2 ; (1997) 3.
E-DOKUMENT: (1995) 1 ; (1996) 2 ; (1997) 3.
Do 1997. izlazi kao samostalna publikacija. Od 1998. godine izlazi u dvojezičnoj verziji kataloga.
(signatura: H11.1=6HIDRA-S:000273)
(inv. br.: 0000008)
Vidi:* SPOJEN SA - NASTAVLJA KAO: Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske = Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument]. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995- . ISSN 1330-7452 ; 1334-0255[PDF].
Obuhvaća:* Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia. 1995 [e-dokument].
* Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia. 1996 [e-dokument].
* Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia. 1997 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Sadržaj:službeni dokument
baza podataka
javne vlasti
javni sektor

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655