Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže [tisak + e-dokument] / Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. - (HNB Istraživanja ; 10).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:22 str. : tablice ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Bibliografija.
(signatura: H2=HNB-M:005936)
(inv. br.: 0010728)
Vidi:* PRIJEVOD: General equilibrium analysis of Croatia's accession to the World Trade Organization [tisak + e-dokument] / Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison. - Zagreb : Croatian National Bank, 2001.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/68/764/www.h...
SKUPNA RAZINA:HNB Istraživanja. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-1900.
Sadržaj:trgovinska politika
liberalizacija trgovine
trgovinski sporazum
vanjska trgovina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655