Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 40 godina Sveučilišta u Rijeci : jučer, danas, sutra [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2013. ISBN 978-953-7720-15-5.
2 Akademski glasnik [e-dokument] / Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, 2007- .
3 Akcijski plan 2007.-2010. "Znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
4 Annual report ... ; ... Activity plan [tisak + e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2008- .
5 ASHE in 2008 : activities : overview [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2009.
6 Development strategy for the period 2013 - 2017 [e-dokument] / Institute of Physics. - Zagreb : Institute of Physics, 2012.
7 Doctoral study in veterinary sciences [e-dokument] / Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine, 2005.
8 Doktorski studiji [tisak + e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologiju. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologiju, 2006. ISBN 953-95534-0-9.
9 Dokument o inovacijskom sustavu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s akcijskim planom implementacije [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2008.
10 Ekonomski fakultet u Osijeku : EFOS - znanjem do izvrsnosti [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, 2016.
11 Europski studiji : poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij : vodič kroz studij [tisak] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Doktorska škola društveno-humanističkih znanosti. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011.
12 Filozofija : poslijediplomski doktorski studij [e-dokument] / Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Filozofski fakultet Družbe Isusove Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2005.
13 Financiranje visokog školstva i znanosti [tisak] / Anto Bajo. - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. - (Biblioteka Fiscus). ISBN 953-6047-33-0.
14 Godišnje izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje ... i Plan aktivnosti ... [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2009- .
15 Ishodi učenja poslijediplomskog doktorskog studija u 2008./2009. akad. god [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2008.
16 Izvješće o provedbi Nacionalnog znanstvenoistraživačkog programa i stanju znanstvenoistraživačke djelatnosti u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1996-1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.). NE.
17 Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost : (razdoblje 14. prosinac 2004. -14. prosinac 2005.) [e-dokument] / Nacionalno vijeće za znanost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, 2006.
18 Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost za razdoblje od 14. prosinca 2004. - 14. prosinca 2005. godine [tisak + e-dokument] / [Nacionalno vijeće za znanost, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
19 Izvješće o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju za razdoblje od 6. veljače 2006. do 1. siječnja 2008. godine [tisak + e-dokument] / [Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
20 Izvješće o radu za 2006. godinu [tisak] / Nacionalno vijeće za znanost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, 2007.
21 Izvješće o radu za 2007. godinu [e-dokument] / Nacionalno vijeće za znanost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, 2008.
22 Izvješće o radu za 2008. godinu [e-dokument] / Nacionalno vijeće za znanost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, 2009.
23 Izvješće o radu za 2009. godinu [e-dokument] / Nacionalno vijeće za znanost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, 2010.
24 Izvješće o radu za 2012. godinu [e-dokument] / Nacionalno vijeće za znanost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za znanost, 2013.
25 Izvješće o tematskom vrednovanju privatnih znanstvenih organizacija i drugih pravnih osoba [e-dokument] / Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2012.
26 Katalog specijalističkih poslijediplomskih studija [tisak] / Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2008. ISBN 978-953-6025-25-1.
27 Osiguravanje kvalitete doktorskih studija u Hrvatskoj : preporuke i primjeri dobre prakse [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
28 Overview of activities and achievements [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2008.
29 Plan rada Instituta za antropologiju u 2009. godini [tisak] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, [2009].
30 Plan rada IRMO za 2015. godinu : strategija razvoja IRMO 2011-2016. [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655