Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Cestica - pametna općina 2027 : Plan razvoja Općine Cestica za razdoblje 2021. - 2027. g. [e-dokument] / Općina Cestica. - Cestica : Općina Cestica, 2021.
2 Dugoročna razvojna vizija Banije [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske, Radna grupa za Baniju. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2021.
3 Europski sustav pokazatelja za održiva odredišta - ETIS [e-dokument] / Grad Mali Lošinj. - Mali Lošinj : Grad Mali Lošinj, [2020].
4 Kastav pametan grad : strategija razvoja 2017.-2022. [e-dokument] / Grad Kastav, Sense savjetovanje d.o.o.. - Kastav : Grad Kastav, 2017.
5 Komiža - pametan grad : strategija razvoja pametnog grada [e-dokument] / Apsolon strategija d.o.o.. - Split : Grad Komiža, 2021.
6 Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
7 Plan razvoja Grada Ludbrega za razdoblje od 2021. do 2027. godine [e-dokument] / Projekt jednako razvoj d.o.o.. - Zagreb : Grad Ludbreg, 2021.
8 Plan razvoja Grada Pregrade 2021.-2027. [e-dokument] / Apsolon strategija d.o.o.. - [Zagreb] : Grad Pregrada, 2021.
9 Plan razvoja Grada Rijeke 2021.-2027. [e-dokument] / Grad Rijeka, Gradsko vijeće. - Rijeka : Grad Rijeka, 2021.
10 Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina" [e-dokument] / T&MC d.o.o. - Podravska Moslavina : Općina Podravska Moslavina, 2020.
11 Plan razvoja Općine Saborsko za razdoblje 2021.-2027. godine [e-dokument] / Općina Saborsko. - Saborsko : Općina Saborsko, [2021].
12 Plan razvoja Općine Tinjan za razdoblje 2021.-2027. godine [e-dokument] / Općina Tinjan. - Tinjan : Općina Tinjan, 2021.
13 Plan razvoja Općine Viljevo do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina" [e-dokument] / T&MC Group. - Viljevo : Općina Viljevo, 2020.
14 Plan razvoja pametne Općine Lanišće [e-dokument] / Općina Lanišće. - Lanišće : Općina Lanišće, 2020.
15 Plan razvoja pametne Općine Lupoglav [e-dokument] / Općina Lupoglav. - Lupoglav : Općina Lupoglav, 2020.
16 Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2021.
17 Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. [e-dokument] / MICRO projekt. - Plitvička Jezera : Općina Plitvička Jezera, 2019.
18 Strategija razvoja pametne Općine [e-dokument] / Općina Trpanj. - Trpanj : Općina Trpanj, 2020.
19 Strategija razvoja pametne Općine Drenje 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Drenje. - Drenje : Općina Drenje, 2020.
20 Strategija razvoja pametne Općine Lasinja 2020. - 2025. [e-dokument] / Općina Lasinja. - Lasinja : Općina Lasinja, 2020.
21 Strategija razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka 2020.-2023. [e-dokument] / M&M Consulting d.o.o.. - Satnica Đakovačka : Općina Satnica Đakovačka, 2020.
22 Strategija razvoja pametne Općine Sikirevci 2020.-2023. [e-dokument] / Općina Sikirevci. - Sikirevci : Općina Sikirevci, 2020.
23 Strategija razvoja pametne Općine Stari Mikanovci 2020. - 2023. [e-dokument] / Općina Stari Mikanovci. - Stari Mikanovci : Općina Stari Mikanovci, 2020.
24 Strategija razvoja pametne Općine Trnava 2020.-2023. [e-dokument] / Općina Trnava. - Trnava : Općina Trnava, 2020.
25 Strategija razvoja pametne Općine Vladislavci 2020. - 2023. [e-dokument] / M&M Consulting d.o.o. - Vladislavci : Općina Vladislavci, 2020.
26 Strategija razvoja pametne općine Šodolovci 2020.-2023. [e-dokument] / Općina Šodolovci. - Šodolovci : Općina Šodolovci, 2020.
27 Studija i Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. [e-dokument] / Vitaprojekt d.o.o.. - Križevci : Grad Križevci, 2020.
28 Studija zelene infrastrukture Grada Rijeke [e-dokument] / Zelena infrastruktura d.o.o. - Rijeka : Grad Rijeka, 2020.
29 Sveti Juraj na Bregu - Pametna općina 2027. : strateški koncept razvoja Općine za razdoblje 2021-2027. g. [e-dokument] / T&MC Group. - Sveti Juraj na Bregu : Općina Sveti Juraj na Bregu, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655