Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Analiza ubodnih incidenata : ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2014. - .
2 Cjenik usluga Hrvatske komore zdravstvenih radnika vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2013.
3 Dijagnostičko-terapijske skupine (DTS) : priručnik za zdravstvene radnike [tisak] / Don Hindle, Tihomir Strizrep. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2007. ISBN 953-6930-33-1.
4 Dojenje : priručnik za zdravstvene radnike [tisak] / urednik Josip Grgurić. - Zagreb : Komisija za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima : UNICEF - Ured za Hrvatsku, 1994.
5 Glasnik Hrvatske komore zdravstvenih radnika [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2011- .
6 Godišnji financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za godinu .... [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2018-.
7 Godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije i Izvješće neovisnog revizora za godinu koja je završila ... godine [e-dokument] / Hrvatska komora fizioterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora fizioterapeuta, 2019-.
8 HIV-bolest : osnovne činjenice, mjere zaštite i etički aspekti : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2002.
9 HIV-bolest : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
10 Izvještaj : projekt: Zadovoljstvo čitatelja [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2012.
11 Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2012. godini [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2013.
12 Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. godinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2014.
13 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2016- .
14 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih biokemičara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih biokemičara, 2017-.
15 Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u ... godini [e-dokument] / Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013- .
16 Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama za područje Krapinsko-zagorske županije za ... gpdinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području KZŽ. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2016- .
17 Izvješće o radu u 2008. godini (Sažetak) [e-dokument] / Međimurska županija, Županijski tim za edukacijski program "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje", Tim za implementaciju Plana za zdravlje. - Čakovec : Međimurska županija, 2009.
18 Izvješće o razvoju zdravstva od 1990 do 1995 godine te stanje u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1991.
19 Izvješće o stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u ... [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1991-1995. ISSN 1330-6138. NE IZLAZI VIŠE!.
20 Katalog informacija Hrvatske komore zdravstvenih radnika [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, [2011.].
21 Kodeks etike i deontologije djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti : pročišćeni tekst [2012] [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2012.
22 Kodeks etike i deontologije radioloških tehnologa [2019] [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2019.
23 Kodeks etike i deontologije radnih terapeuta [2022] [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2022.
24 Kodeks etike i deontologije zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti [2019] [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2019.
25 Kodeks fizioterapeutske etike i deontologije [e-dokument] / Hrvatska komora fizioterapeuta, Vijeće Hrvatske komore fizioterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora fizioterapeuta, 2018.
26 Komunikacijske vještine u radu zdravstvenih djelatnika : priručnik [tisak + e-dokument] / Dubravka Kocijan-Hercigonja, Jasminka Despot-Lučanin. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2004.
27 Konačni prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
28 Konačni prijedlog zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o liječništvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
30 Konačni prijedlog zakona o primaljstvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655