Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih znanstvenih instituta [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
2 Bolnička lista lijekova [tisak] / priredili Zijad Duraković... [et al.]. - 4. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1998. - (Stručna biblioteka HZZO). ISBN 953-96759-5-2.
3 Bolnički pobol u Hrvatskoj ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, 2007- .
4 Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - [Zagreb] : Ministarstvo zdravstva, [2017].
5 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
6 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019).
7 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2020) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2020].
8 Informacija o donošenju Odluke o obustavi sanacije Opće bolnice Našice : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
9 Istraživanje kvalitete i zadovoljstva pacijenata zdravstvenim uslugama u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / urednici Neven Ljubičić, Željko Baklaić, Branimir Tomić. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006. ISBN 953-6930-21-8 ; 953-7031-19-5.
10 Istraživanje kvalitete i zadovoljstva pacijenata zdravstvenim uslugama u djelatnosti opće/obiteljske medicine Republike Hrvatske [tisak] / urednici Neven Ljubičić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006. ISBN 978-953-7031-22-0.
11 Istraživanje tretman rodilja kod porođaja u rodilištima u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2013.
12 Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za ... godinu ; Izvještaj o radu upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za ... godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2014- .
13 Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije - Popis prioriteta za ... godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015- .
14 Izvješće o bolničkom pobolu u Republici Hrvatskoj u ... godini : (prethodni podaci) [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2004- .
15 Izvješće o djelatnicima i radu u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u ... godini (prethodni podaci) [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2004- .
16 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ustanova za 2011. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2013.
17 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2018- .
18 Izvješće o porodima u zdravstvenim ustanovama Hrvatske tijekom ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2004- .
19 Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova u ... godini [e-dokument] / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017-.
20 Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2010- .
21 Izvješće o prekidima trudnoće u zdravstvenim ustanovama Hrvatske tijekom ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2003- .
22 Izvješće o razvoju zdravstva od 1990 do 1995 godine te stanje u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1991.
23 Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
24 Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
25 Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
26 Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
27 Izvješće o stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u ... [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1991-1995. ISSN 1330-6138. NE IZLAZI VIŠE!.
28 Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, dopunjeno s Izvješćem o radu Upravnog vijeća [e-dokument] / Županija splitsko-dalmatinska, Župan. - Split : Županija splitsko-dalmatinska, 2013.
29 Izvješće o zaštiti zdravlja djece u okviru djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, 2004- .
30 Izvješće prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada sportskih dvorana za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. -2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655