Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 50 + in Rijeka : healthy ageing profile [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
2 50 + u Rijeci : stari li se zdravo u Rijeci [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
3 Analiza stanja strategije razvoja urbanog područja Koprivnica 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2022.
4 Broj osiguranih osoba po gradovima/općinama/gradskim četvrtima na dan ... godine ... [e-dokument] / HZZO - Direkcija, Služba za informatiku. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2007- .
5 Dijagnostičko-terapijske skupine (DTS) : priručnik za zdravstvene radnike [tisak] / Don Hindle, Tihomir Strizrep. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2007. ISBN 953-6930-33-1.
6 Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. : European Health Interview Survey (EHIS) : korištenje zdravstvene zaštite [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 978-953-8362-14-9.
7 Health care reform : strategy and plan for the reform of the health care system and health insurance of the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Health of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, 2000.
8 Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Duge Rese za 2020.g. [e-dokument] / Grad Duga Resa. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2020.
9 Izvještaj rada Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021.
10 Izvješće o provedbi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine, tijekom 2003. i 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
11 Izvješće o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2010. godinu [e-dokument] / Istarska županija. - [Pula] : Istarska županija, 2011.
12 Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2014.
13 Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za ... godinu [e-dokument] / Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti. - Samobor : Grad Samobor, 2015- .
14 Izvješće o reformi sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
15 Kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene njege [e-dokument] / Slava Šepec. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2011. ISBN 978-953-95388-4-4.
16 Konačni prijedlog zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/032] Trideset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-27] : prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći [e-dokument] / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog zakona o liječništvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
20 Konačni prijedlog zakona o primaljstvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog zakona o psihološkoj djelatnosti - ([04/25] Dvadeset peta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-09-18 / 2002-10-17] : prilozi za raspravu).
22 Konačni prijedlog zakona o psihološkoj djelatnosti [e-dokument] / [Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/30] Trideseta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-02-26 / 2003-03-07] : prilozi za raspravu).
23 Konačni prijedlog zakona o stomatološkoj djelatnosti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
24 Konačni prijedlog zakona o zaštiti prava pacijenata [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj] . - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
25 Konačni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
26 Konačni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
27 Mentalni poremećaji u Republici Hrvatskoj [2011] [tisak + e-dokument] / [autori: Maja Silobrčić Radić, Melita Jelavić]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti : Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, 2011. ISBN 978-953-7031-43-5.
28 Mentalni poremećaji u Republici Hrvatskoj [2018] [e-dokument] / [autori: Maja Silobrčić Radić, Ivana Vrbanec]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018. ISBN 978-953-7031-82-4.
29 Mentalni poremećaji u Republici Hrvatskoj [2022] [e-dokument] / [autori: Maja Silobrčić Radić, Ivana Švigir]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 978-953-7031-82-4.
30 Nacionalni generički, integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim situacijama [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/83] Osamdesettreća sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-10-06] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655