Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 50 + in Rijeka : healthy ageing profile [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
2 50 + u Rijeci : stari li se zdravo u Rijeci [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
3 Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za ... godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Rijeke. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019- .
4 Akcijski plan razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2022.
5 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Zdravlje Jadranske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
6 Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. - 2025. [e-dokument] = Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
7 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020., za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
8 Analitička podloga "Društvo" : Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2017. godine [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2021.
9 Bolesti prostate [tisak] / Zvonimir Mareković... [et al.]. - 1. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006. ISBN 953-6930-15-3.
10 Djeca u Republici Hrvatskoj [tisak] = Children in the Republic of Croatia / Dubravka Maleš ...(at al.). - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-b-9.
11 Glasnik Hrvatske komore zdravstvenih radnika [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2011- .
12 Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za ... godinu [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Županijska skupština. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2016- .
13 Godišnji plan rada Ministarstva zdravstva za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021.
14 Godišnji plan rada Ministarstva zdravstva za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2022.
15 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2013.
16 Godišnji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2014.
17 Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016.
18 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2016.
19 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017.
20 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2018.
21 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2019.
22 Grad Rijeka - for healthy ageing [tisak] / City of Rijeka. - Rijeka : City of Rijeka, 2006.
23 Grad Rijeka - za zdravo starenje [tisak] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
24 Gradska slika zdravlja [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 2009.
25 Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje Grada Vinkovaca [e-dokument] / Selma Šogorić, Mandica Sanković. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2017. ISBN 978-953-96734-8-0.
26 Gradska slika zdravlja i okvir Gradskog plana za zdravlje V. faze projekta Zagreb Zdravi grad [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2012.
27 Health care reform : strategy and plan for the reform of the health care system and health insurance of the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Health of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, 2000.
28 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 28. "Zaštita potrošača i zdravlja" [e-dokument]
29 Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2005.-2010. : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/115] Sto petnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-02] prilozi za raspravu).
30 Influenca ptica [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za veterinarstvo. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za veterinarstvo, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655