Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 AIDS : nemojte umrijeti zbog neznanja : mladi za mlade [tisak] / urednica Jasmina Dobravc-Poljak. - 4. izd. - Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje, 2002. ISBN 953-6874-06-7.
2 Da je hepatitis C ovako razorio vaše lice, a ne jetru, nešto biste poduzeli : poduzmite i sad! [tisak + e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 2006.
3 Definicije zaraznih bolesti koje se obvezno prijavljuju : EU revizija 2012. [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2012.
4 Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2007.
5 Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po osnovnom programu [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019.
6 Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj [e-dokument] / Služba za epidemiologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
7 Epidemiologija HIV infekcije u Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
8 Epidemiologija HIV infekcije u Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019.
9 Epidemiološki vjesnik (English language issue) [tisak] = Epidemiological news / Croatian Institute of Public Health. - Zagreb : Croatian Institute of Public Health, 1995- . ISSN 1330-6057.
10 Epidemiološki vjesnik [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1995- . ISSN 0351-7306.
11 Godišnji program mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštiite pučanstva od zaraznih bolesti na području grada Duga Rese za 2021. godinu [e-dokument] / Grad Duga Resa, Služba za epidemiologiju. - Karlovac : Grad Duga Resa, 2020.
12 HIV / AIDS, stigma i diskriminacija : pojmovnik HIV / AIDSa [e-dokument] / United States Agency for International Development (USAID) ; American International Health Alliance (AIHA) ; Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar. - Zagreb : Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampara, 2004.
13 HIV : kako smanjiti rizik od zaražavanja virusom AIDS-a i hepatitisa [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske ; priredio Slavko Sakoman. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, [1995].
14 HIV, AIDS : zaštita, testiranje [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2004.
15 HIV-bolest : osnovne činjenice, mjere zaštite i etički aspekti : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2002.
16 HIV-bolest : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
17 Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2005.-2010. : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/115] Sto petnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-02] prilozi za raspravu).
18 Izvještaj HIV - Hrvatska [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
19 Izvješće o radu Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, 2010- .
20 Konačni prijedlog zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
21 Kontrola bolničkih infekcija : vodič [tisak] / Richard P. Wenzel ...[et al.]; prevoditelji Igor Klinar... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske : Državno povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, 1999. ISBN 953-174-104-2.
22 Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
23 Nacionalni program za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom 2013. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2013.
24 Naputak za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-96999-2-4.
25 Naputak za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze [tisak] / Povjerenstvo za reviziju i izradu Naputka za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze. - 2. dop. i izm. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2010. ISBN 978-953-7031-35-0 (Hrvatski zavod za javno zdravstvo).
26 Nuspojave cijepljenja u Hrvatskoj u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, Registar nuspojava cijepljenja. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2005- .
27 Pomorska, podvodna i hiperbarična medicina u Hrvatskoj : iskustva i mogućnosti : zbornik radova 1. znanstvenog kolokvija, Split 13. rujna 1996. [tisak] / urednici Nadan M. Petri, Darko Ropac. - Split : Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Kolegij za javno zdravstvo, Odbor za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu : Hrvatska ratna mornarica, Institut pomorske medicine : Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, 1996. ISBN 953-96942-0-5.
28 Prijedlog Rezolucije o borbi protiv virusnih hepatitisa s[a] Prijedlogom zaključka [e-dokument] / [Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
29 Prijedlog zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/245] Dvjesto četrdeset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-10] prilozi za raspravu).
30 Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu [e-dokument] / Općina Stubičke Toplice. - Stubičke Toplice : Općina Stubičke Toplice, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655