Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
2 Klauzula transparentnosti u ugovorima o zakupu poslovnog prostora koje tijela javne vlasti sklapaju s trećim osobama : smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016.
3 Konačni prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / [Anto Đapić ... [et. al.], predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
4 Nacrt prijedloga zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/96] Devedesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-09] prilozi za raspravu).
5 Odluka o lokacijama za zakup javnih površina [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2018.
6 Pravilnik o korištenju dijela prostora Muzeja Ivana Meštrovića [e-dokument] / Muzeji Ivana Meštrovića, Ravnateljica. - Zagreb : Muzeji Ivana Meštrovića, 2018.
7 Pravilnik o korištenju prostora i usluga "Startup VG Inkubatora" [e-dokument] / Grad Velika Gorica, Gradonačelnik. - Velika Gorica : Grad Velika Gorica, 2020.
8 Pravilnik o zakupu poslovnoga prostora [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015.
9 Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
11 Prijedlog zakona o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba na kojem postoji pravo zakupa [e-dokument] / [Zastupnik Željko Pecek, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
12 Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Gradsku sportsku dvoranu u Splitu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/252] Dvjesto pedeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-02] prilozi za raspravu).
13 Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za izgradnju nastavno-športske dvorane "Gradski vrt" u Osijeku : zaključak [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/254] Dvjesto pedeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-23] prilozi za raspravu).
14 Uredba o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/264] Dvjesto šezdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-10-04] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655