Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Cijene zakupa poljoprivrednog zemljišta u ... [e-dokument] = Prices of agricultural land prices rent ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2019-. - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
2 Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Općina Peteranec, Načelnik. - Peteranec : Općina Peteranec, 2022.
3 Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/64] Šezdesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-24] prilozi za raspravu).
4 Odluka o zakupu javnih površina u 2016. godini [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2016.
5 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 124).
6 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
7 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 103).
8 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 149).
9 Pravilnik o prodaji i zakupu konja Državne ergele Đakovo i Lipik [e-dokument] / Državna ergela Đakovo i Lipik. - Đakovo : Državna ergela Đakovo i Lipik, 2021.
10 Pravilnik o provedbi mjere poticaja "Pomoći pravnim osobama na području Grada Varaždina zbog pandemije virusom - COVID-19, za plaćanje zakupnine za putničke agencije koje imaju sklopljen važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Varaždinom" [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2020.
11 Pravilnik o zakupu poslovnih prostora Hrvatske radiotelevizije [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2020.
12 Prva uputa o primjeni glave VII. Zakona o poljoprivrednom zemiljštu ("NN" 152/08 i 21/10) [e-dokument] / Agencija za poljoprivredno zemljište. - Zagreb : Agencija za poljoprivredno zemljište, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655