Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Croatia : joint portfolio review [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia : World Bank, 2002.
2 Home sweet home: The effects of housing loan subsidies on the housing market in Croatia [e-dokument] / Davor Kunovac, Ivan Žilić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (CNB working papers ; 60).
3 Home sweet home: The effects of housing loan subsidies on the housing market in Croatia [e-dokument] / Davor Kunovac, Ivan Žilić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (Working Papers ; 60).
4 Izvješće o obavljenim revizijama. 1994. godina : IV. dio [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995.
5 Konačni prijedlog Zakona o poticanju prodaje stanova [e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/17] Sedamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-03-17] : prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovršetka autoceste na koridoru X u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske učinkovitosti [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
9 Odluka o davanju državnog jamstva u korist Credit Suisse International Credit Suisse, London Branch, u svrhu realizacije Ugovora o kreditu za financiranje novogradnji 710, 711, 712 i 713 u 3. maj brodogradilištu d.d. Rijeka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/20] Dvadeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-22] prilozi za raspravu).
10 Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstava : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/02] Druga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-24] prilozi za raspravu).
11 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o dodjeli Predujma zajma br. P4370 za Projekt održivog zdravstvenog sustava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/05] Peta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-14] prilozi za raspravu).
12 Polugodišnje izvješće o tijeku ostvarenja zajma EIB-a iz Luxembourga zaključno s 31.12.2003., te o načinu trošenja kreditnih sredstava za koja su izdana jamstva Republike Hrvatske - "Program obnove državnih cesta" / [Hrvatske ceste d.o.o.]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
13 Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
14 Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekta komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
15 Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - terminal za rasuti teret u luci Ploče" s Konačnim prijedlogom Zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/04] Četvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-07] prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - Terminal za rasuti teret u Luci Ploče" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
18 Prijedlog zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/152] Sto pedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-04-13] prilozi za raspravu).
19 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo "Obrtni kapital" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
20 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo "Razvitak 2001." [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
21 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo "Start 2001." [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
22 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za područja posebne državne skrbi [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
23 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
24 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za trajna obrtna sredstva [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
25 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za unapređivanje malih poduzetnika [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
26 Projekt izgradnje i obnove školskih objekata u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/046] Četrdeset šesta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-13] : prilozi za raspravu).
27 Projekt modernizacije Porezne uprave (IBRD zajam br. 7471 - HR) ; Plan upravljanja okolišem [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
28 Uputa za praćenje projekata financiranih iz inozemnih zajmova, darovnica i donacija [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Državna riznica, 2007.
29 Uz HAMAG-BICRO do poslovnog uspjeha : vodič za poduzetnike - jamstva i zajmovi [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2018.
30 Which Loans do We Take? A Micro-Level Analysis of Croatian Households' Debt Participation [e-dokument] / Mate Rosan, Krunoslav Zauder. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (Working Papers ; 61).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655