Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Glasilo [tisak] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1998. ISSN 1334-1480. NE IZLAZI VI〦!.
2 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : kuna 368.983.299,60 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
3 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : kuna 382.975.506,40 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2014.
4 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : kuna 368.983.299,60 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2006.
5 Informativna bro箄ra : obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2007- .
6 Izvje规e o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske za ... / [Komisija za vrijednosne papire]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
7 Izvje规e o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske za 2003. godinu [tisak + e-dokument] / [Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
8 Izvje规e o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
9 Izvje规e o radu u 1998. godini [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
10 Izvje规e o radu za 1998. godinu i prvih osam mjeseci 1999. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
11 Izvje规e o radu za 1999. godinu i prvih 筫st mjeseci 2000. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2000.
12 Izvje规e o radu za 2000. godinu i prvih 筫st mjeseci 2001. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2001.
13 Izvje规e o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
14 Izvje规e o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.
15 Izvje规e o radu za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
16 Izvje规e o radu za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
17 Izvje规e o radu za razdoblje od osnivanja do 31.12.1997. godine i za prvo polugodi箃e 1998. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1998.
18 Kona鑞i prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
19 Kona鑞i prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
20 Kona鑞i prijedlog zakona o kreditnim institucijama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] 〆sta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
21 Kona鑞i prijedlog zakona o tr緄箃u kapitala [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
22 Nacrt Prijedloga zakona o tr緄箃u kapitala, s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/32] Tridesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-02] prilozi za raspravu).
23 Newsletter [tisak] / Securities Commission of the Republic of Croatia. - Zagreb : Securities Commission of the Republic of Croatia, 1998. NE IZLAZI VI〦!.
24 Novo tr緄箃e kapitala [tisak + e-dokument] / pripremila i uredila Sandra Simi. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2008. ISBN 978-953-55491-0-9 ; 978-953-55491-1-6.
25 Pravila Sredi筺je depozitarne agencije [e-dokument] / Sredi筺ja depozitarna agencija. - Zagreb : Sredi筺ja depozitarna agencija, 2003.
26 Pravila Sredi筺jeg klirin筴og depozitarnog dru箃va d.d. pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo. - Zagreb : Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo, 2015.
27 Pravila Sredi筺jeg klirin筴og depozitarnog dru箃va, dioni鑛og dru箃va [e-dokument] / Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo. - Zagreb : Sredi筺je klirin筴o depozitarno dru箃vo, 2021.
28 Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Komisije za vrijednosne papire RH - ([04/25] Dvadeset peta sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-09-18 / 2002-10-17] : prilozi za raspravu).
29 Prijedlog zakona o deviznom poslovanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset 筫sta sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
30 Prijedlog zakona o investicijskim fondovima s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/121] Sto dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-16] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655