Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska [e-dokument] / Izrađivač: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
2 Dvostrani Sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Mjera 2.2. - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Zaštita okoliša" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža Mjera 2.2. - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mreže, NN-MU 013/2013).
3 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
4 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odovodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta : "Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu", NN-MU 005/2010).
5 Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vinkovci : Vukovarsko-srijemska županija, 2015.
6 Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2011. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2012.
7 Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2010. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2011.
8 Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2012. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2013.
9 Informacija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2008. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2009.
10 Infrastruktura : (Program kreditiranja komunalne infrastrukture) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
11 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ... godini [e-dokument] / Općina Andrijaševci, Općinski načelnik. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2014- .
12 Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 2013. godinu [e-dokument] / Općina Gornja Vrba, Općinsko vijeće. - Gornja Vrba : Općina Gornja Vrba, 2014.
13 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2013. godinu [e-dokument] / Općina Kaptol, Općinski načelnik. - Kaptol : Općina Kaptol, 2014.
14 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mala Subotica u ... godini [e-dokument] / Općina Mala Subotica, Općinski načelnik. - Mala Subotica : Općina Mala Subotica, 2015- .
15 Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Prelog, Gradonačelnik. - Prelog : Grad Prelog, 2014.
16 Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Opatije. - Opatija : Grad Opatija, 2014.
17 Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2016. godinu [e-dokument] / Općina Marija Bistrica, Općinsko vijeće. - Marija Bistrica : Općina Marija Bistrica, 2017.
18 Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala (EN 1610:1997) [tisak] = Construction and testing of drains and sewers (EN 1610:1997) = Mise en oeuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissment (EN 1610:1997) = Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen (EN 1610:1997) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN EN ; 1610).
19 Prijedlog vodnogospodarske osnove Hrvatske - Strategija upravljanja vodama / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
20 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Klanjca za 2015. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Klanjca. - Klanjec : Grad Klanjec, 2014.
21 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu [e-dokument] / Općina Kraljevec na Sutli, Općinsko vijeće. - Kraljevec na Sutli : Općina Kraljevec na Sutli, 2018.
22 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu [e-dokument] / Općina Kraljevec na Sutli, Općinsko vijeće. - Kraljevec na Sutli : Općina Kraljevec na Sutli, 2018.
23 Regionalni vodoopskrbni sustav Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/118] Sto osamnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-10] prilozi za raspravu).
24 Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture", NN-MU 015/2011).
25 Uredba o visini naknade za uređenje voda [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/64] Šezdesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-24] prilozi za raspravu).
26 Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
27 Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655