Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 55 policy recommendations for raising Croatia's competitiveness [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
2 55 preporuka za pove鎍nje konkurentnosti Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
3 Interpelacija o odgovornosti Vlade Republike Hrvatske za stanje u tekstilnoj i obu鎍rskoj industriji u Republici Hrvatskoj zbog odstupanja od politike utvr餰ne Programom Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003.-2007. [tisak + e-dokument] / [Zastupnik 甧ljko Pavlic, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
4 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske na podru鑚u opskrbe energentima, te u vezi s njihovim cijenama i utjecajem na gospodarstvo i 緄votni standard gra餫na [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
5 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske o ulozi Vlade Republike Hrvatske u provo餰nju zakona i ostvarivanju vladavine prava te za箃iti ljudskih prava i dostojanstva 鑟vjeka kao najvi筰h vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
6 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodogra餰vne industrije [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
7 Izvje规e o ostvarivanju socijalne politike Vlade u 1997. godini / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
8 Izvje规e o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj polovini mandata / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
9 Izvje规e o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
10 Izvje规e o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
11 Izvje规e o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
12 Nacionalna strategija zdravstva 2006. - 2011. : pristupne osnove [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2005.
13 Perspektive i budu鎛ost mladih u Hrvatskoj [e-dokument] / Stru鑞a radna skupina za mlade Ureda Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2004.
14 Prijedlog odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skup箃ini Veletr緉ice ribe Tribunj d.o.o. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/82] Osamdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-14] prilozi za raspravu).
15 Prijedlog operativnog plana provo餰nja Programa Vlade Republike Hrvatske (programskih prioriteta) za 2003. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/026] Dvadeset 筫sta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-24] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog 鑜anova Vlade Republike Hrvatske i Program Vlade Republike Hrvatske do kraja 2003. godine (programski prioriteti) i 緄votopisi predlo緀nih 鑜anova Vlade - ([04/24] Dvadeset 鑕tvrta izvanredna sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-07-30 / 2002-07-31] : prilozi za raspravu).
17 Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003.-2007. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
18 Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2008.-2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
19 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. - 2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
20 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/02] Druga izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-01-11] : prilozi za raspravu).
21 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2009. - 2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2009.].
22 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. - 2015. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
23 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. - 2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
24 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. - 2024. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
25 Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. - 2019. : klju鑞e smjernice reformske Vlade [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
26 Program Vlade RH do kraja 2003. godine (programski prioriteti) [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
27 SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE : 1996. - 2013. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1996- .
28 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012. : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
29 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
30 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655