Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Pregled programa koji se ne predlažu za potporu u 2003. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
2 Pregled zakonodavnih aktivnosti definiranih NPPEU - 2004 prema poglavljima programa vlade RH u mandatnom razdoblju 2003.-2007. za 2004. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/002] Druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-01-15] : prilozi za raspravu).
3 Prijedlog operativnog plana provođenja Programa Vlade Republike Hrvatske (programskih prioriteta) za 2003. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/026] Dvadeset šesta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-24] : prilozi za raspravu).
4 Prijedlog članova Vlade Republike Hrvatske i Program Vlade Republike Hrvatske do kraja 2003. godine (programski prioriteti) i životopisi predloženih članova Vlade - ([04/24] Dvadeset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-07-30 / 2002-07-31] : prilozi za raspravu).
5 Program rada Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2000. - 2004. godine [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2000.
6 Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003.-2007. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003.
7 Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2008.-2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
8 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. - 2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
9 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/02] Druga izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-01-11] : prilozi za raspravu).
10 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2009. - 2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2009.].
11 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. - 2015. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
12 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. - 2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
13 Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. - 2024. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
14 Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. - 2019. : ključne smjernice reformske Vlade [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
15 Program Vlade RH do kraja 2003. godine (programski prioriteti) [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
16 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012. : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
17 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
18 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/80] Osamdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-23] prilozi za raspravu).
19 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
20 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
21 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
22 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2014. - 2016. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
23 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
24 Strateški plan razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
25 Strateški plan razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
26 Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
27 Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
28 Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
29 Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2016].
30 Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Vlada Republike Hrvatske, [2016].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655