Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 55 policy recommendations for raising Croatia's competitiveness [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
2 55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
3 Developmental priorities of the Repubilc of Croatia 2002-2004 : growth of employment and standard : openness competitiveness stability [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
4 Građanski odgoj i obrazovanje : modul zakon u razredu - prema kulturi vladavine prava i demokracije : priručnik za nastavnike [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2009. ISBN 978-953-7290-29-0.
5 Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske o ulozi Vlade Republike Hrvatske u provođenju zakona i ostvarivanju vladavine prava te zaštiti ljudskih prava i dostojanstva čovjeka kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
6 Izvješće o stabilizaciji i pridruživanju 2003. : Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, [2004].
7 Pravo je na fakultetu, ali je došlo u naš vrtić [tisak] / urednik Zlata Gunc. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. ISBN 953-6815-09-5.
8 Preporuka Rec (2001) 10 Odbora ministara državama članicama o Europskom kodeksu policijske etike (usvojilo Vijeće ministara 19. rujna 2001. na 765. sastanku zamjenika ministara) [tisak] = Recommendation Rec (2002) 10 of the Committee of Ministers to member states on the European Code of Police Ethics (Adopted by the Committee of Ministers on 19. September 2001. at the 765th meeting of the Ministers' Deputies) / glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2005. ISBN 953-161-180-7.
9 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO, NN-MU 005/2009).
10 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN), NN-MU 010/2008).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655