Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza inozemne zaduženosti Republike Hrvatske [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006.
2 Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ankica Kačan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Pregledi ; 4).
3 Dvostrani sporazum između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske , NN-MU 008/1996).
4 Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima - (Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima, NN-MU 012/1996).
5 Informacija o državnom dugu, inozemnoj zaduženosti i platnoj bilanci [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
6 Informacija o državnom dugu, inozemnoj zaduženosti i platnoj bilanci [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] Šezdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).
7 Javni dug i inozemna zaduženost Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
8 Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ - (Uredba o objavi Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, NN-MU 005/2005).
9 NBC main statistical indicators [tisak] / National Bank of Croatia. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1993-1997. NE IZLAZI VIŠE!.
10 Policy challenges for the Croatian economy: overcoming the external disequilibrium [tisak] / Hermine Vidovic and Vladimir Gligorov. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2004.
11 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
12 Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kraljevine Švedske o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period 1. travnja 1988. do 30. lipnja 1989. godine - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
13 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt, NN-MU 003/1997).
14 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o konsolidaciji duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, NN-MU 003/1997).
15 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, NN-MU 001/2006).
16 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
17 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
18 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
19 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
20 Sporazum o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Trg Meeus 40, Bruxelles, Belgija - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Trg Meeus 40, Bruxelles, Belgija, NN-MU 012/1996).
21 Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za 1984 - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
22 Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 1. siječnja 1985. do 15. svibnja 1986 - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
23 Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 16. svibnja 1986. do 31. ožujka 1988 - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
24 Strategija partnerstva s Republikom Hrvatskom za fiskalne godine 2009.-2012. [e-dokument] / Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Odsjek za srednju Europu i baltičke zemlje, Regija Europe i srednje Azije. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
25 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske prema Kraljevini Danskoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske prema Kraljevini Danskoj, NN-MU 008/1998).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655