Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 ATA carnet : va筧 putovnica za robu 箃edi vrijeme i novac [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004.
2 Bilanca vina u ... : kona鑞i podaci [e-dokument] = Wine balance sheet, ... : final data / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2017-. - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
3 Bilanca vina u ... : privremeni podaci [e-dokument] = Wine balance sheet, ... : provisional data / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2017- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
4 Croatia outlook : business newsletter : monthly review of economic, legal and social events in Croatia [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy : Privredni vjesnik, 1995-1997. NE IZLAZI VI〦!.
5 Gospodarstvo Grada Daruvara [e-gra餫] / Grad Daruvar. - Daruvar : Grad Daruvar, 2004.
6 Hrvatsko gospodarstvo : problemi i izazovi 鑕kaju izbore [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
7 ICS : instructions for foreign economic operators : Version 0.3 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Ministry of Finance, Custom Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Custom Administration, 2013.
8 ICS : instructions for foreign economic operators : Version 0.5 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Ministry of Finance, Custom Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Custom Administration, 2014.
9 ICS : upute za gospodarstvenike : verzija 0.5 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
10 INTRASTAT guide... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2017]- .
11 INTRASTAT osnove ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021- .
12 INTRASTAT upute ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2019.
13 Izvje箃aj o kvaliteti za statisti鑛o istra緄vanje : mjese鑞o istra緄vanje o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N) za ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2017- .
14 Izvje箃aj o kvaliteti za statisti鑛o istra緄vanje : mjese鑞o istra緄vanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama i potro筺ji ugljena i koksa (ERG-1/U) za ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2016- .
15 Izvje箃aj o kvaliteti za statisti鑛o istra緄vanje : mjese鑞o istra緄vanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P) za ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2017- .
16 Izvje规e Istra緉og povjerenstva o radu na utvr餴vanju zakonitosti rada Dr綼vnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih dr綼vnih tijela u svezi s izvozom p筫nice i kukuruza i opravdanosti uvoza p筫ni鑞og bra筺a / [Istra緉o povjerenstvo]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
17 Izvje规e o oporezivim koli鑙nama kave, alkohola, naftnih derivata, bezalkoholnih pi鎍, piva i cigareta / [Ministarstvo financija. Porezna uprava, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
18 Izvje规e o sudjelovanju izaslanstva Republike Hrvatske na VI. Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije : Hong Kong, 13.-18. prosinac 2005. god. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/133] Sto trideset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-12-23] prilozi za raspravu).
19 Izvoz i uvoz Republike Hrvatske : (sije鑑nj - svibanj 1995.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
20 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije za razdoblje 1993. - 2008. god. [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2008.
21 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije za razdoblje 1993. - 11. mj. 2008. god. [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2008.
22 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2009. god., po mjesecima [1993. - o緐jak 2009.] [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2009.
23 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2009. god., po mjesecima [1993. - sije鑑nj 2009.] [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2009.
24 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2009. god., po mjesecima [1993. - velja鑑 2009.] [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2009.
25 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2009. god., po mjesecima [1993. - travanj 2009.] [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2009.
26 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije za razdoblje 1993. - 7. mj. 2008. god. [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2008.
27 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije za razdoblje 1993. - 5. mj. 2008. god. [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2008.
28 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene gospodarskih subjekata Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2009. god., po mjesecima [1993. - kolovoz 2009.] [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, 2009.
29 Izvoz, uvoz i saldo vanjskotrgovinske razmjene po zemljama namjene-porijekla za razdoblje 01.01- 31.12. 2012. god. [e-dokument] / HGK-畊panijska gospodarska komora Virovitica. - [Virovitica] : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Virovitica, [2013.].
30 Kona鑞i prijedlog Zakona o trgovini : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/34] Trideset鑕tvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-10] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655