Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 CIPA [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency - CIPA. - Zagreb : CIPA, 1997.
2 Državni hidrometeorološki zavod [tisak] = Meteorological and Hydrological Service / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske, [1998].
3 Godišnji plan i program rada za ..... godinu [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje, 2009- .
4 How aggression against Croatia and Bosnia-Herzegovina was prepared or the transformation of the JNA into Serbian Imperial Force : dossier [tisak] / contributor Davor Domazet. - Zagreb : Institute for International Relations, 1999.
5 Hrvatska gospodarska komora : 1852-1997 [tisak] = Croatian Chamber of Economy / autori tekstova Radimir Buljan, Srećko Goić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1997. - (Posebno izdanje). ISBN 953-6207-10-9.
6 Hrvatska gospodarska komora : 1852-2002 [tisak] = Croatian Chamber of Economy / urednica Snježana Fascio-Bartol. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2002. - (Posebno izdanje). ISBN 953-6207-19-2.
7 Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik 1808.-2008. = Croatian Chamber of Economy, Dubrovnik County Chamber [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik. - Zadar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik, 2008. ISBN 978-953-6207-89-3.
8 Načela i postupci [tisak] / glavni i odgovorni urednik Josip Tulezi ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2004. ISBN 953-161-170-X.
9 Objava informacija o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018.
10 Odluka o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2014.
11 Odluka o potrebnom broju izvršitelja - dodatak Pravilnika o unutarnjem ustroju [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
12 Odluka o ustrojstvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019.
13 Odluka o ustrojstvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek [2021] [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2021.
14 Odluka o ustrojstvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017.
15 Ordinance on the Department of History, University of Zadar [e-dokument] / University of Zadar, Department of History. - Zadar : University of Zadar, Department of History, 2012.
16 Plan rada Agencije za obalni linijski pomorski promet za .... godinu [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2015-.
17 Policijska uprava zagrebačka : vodič [tisak] / Policijska uprava zagrebačka. - Zagreb : Policijska uprava zagrebačka, 2002.
18 Politika i strukture za mlade u Vijeću Europe : revidirana Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu Vijeća Europe : status nacionalnih saveza mladih i savjetodavnih tijela mladih u Europi : pokazatelji politike za mlade [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. ISBN 953-6815-38-9.
19 Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gundinci [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Gundinci. - Gundinci : Općina Gundinci, 2021.
20 Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Plaški [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Plaški. - Zagreb : Općina Plaški, 2021.
21 Pravilnik Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fizički odsjek, 2014.
22 Pravilnik Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geofizički odsjek, 2013.
23 Pravilnik Hrvatskog geološkog instituta o unutarnjem ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s Programom mjera osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s rendgen uređajima te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2010.
24 Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu [e-dokument] / Međimursko veleučilište u Čakovcu. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2018.
25 Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu za radna mjesta koja se financiraju sredstvima iz projekata Europske unije [e-dokument] / Međimursko veleučilište u Čakovcu. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2019.
26 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju rada i ustrojstvu radnih mjesta na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2018].
27 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za povijest umjetnosti [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2019.
28 Pravilnik o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2014.
29 Pravilnik o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Senat Sveučilišta u Splitu. - Split : Senat Sveučilišta u Splitu, 2015.
30 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Turističkom uredu TZG Makarske [e-dokument] / Turistička zajednica Grada Makarske, Turističko vijeće. - Makarska : Turistička zajednica Grada Makarske, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655