Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Poslovnik o ustrojstvu i radu stručne službe Zaklade "Kultura Nova" (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2019.
2 Pravilnik o anketiranju u svrhu praćenja uspješnosti administrativnog rada zaposlenika Veleučilišta u Požegi [e-dokument] / Veleučilište u Požegi. - Požega : Veleučilište u Požegi, 2017.
3 Pravilnik o uredskom poslovanju [e-dokument] / Općina Plaški, Općinski načelnik. - Zagreb : Općina Plaški, 2020.
4 Pravilnik o uredskom poslovanju [e-dokument] / RRif Visoka škola za financijski menadžment. - Zagreb : RRif Visoka škola za financijski menadžment, 2006.
5 Pravilnik o uredskom poslovanju [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2015.
6 Pravilnik o uredskom poslovanju Ekonomskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2021.
7 Pravilnik o uredskom poslovanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2014.
8 Pravilnik o uredskom poslovanju Veleučilišta u Šibeniku [e-dokument] / Veleučilište u Šibeniku. - Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2016.
9 Pravilnik o uredskom poslovanju Veleučilišta u Šibeniku [e-dokument] / Veleučilište u Šibeniku. - Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655