Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Akcijski plan razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
2 Financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice u ... godini [e-dokument] / Hrvatska vatrogasna zajednica. - Zagreb : Hrvatska vatrogasna zajednica, 2017- .
3 Fiscus : prudent and responsible public sector financial management [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016-. ISSN 1849-9317.
4 Fiscus : razborito i odgovorno upravljanje financijama javnog sektora [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016-. ISSN 1849-9309.
5 Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) za 2004. godinu / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
6 Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG-a) za 2003. godinu / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
7 Godišnji plan poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2003. godinu : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/036] Trideset šesta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-20] : prilozi za raspravu).
8 Godišnji plan poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2004. godinu : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/024] Dvadeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-27] : prilozi za raspravu).
9 Godišnji plan poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2006. godinu : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/140] Sto četrdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-02-02] prilozi za raspravu).
10 Godišnji plan poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/217] Dvjesto sedamnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-21] prilozi za raspravu).
11 Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2008. godinu : više od igre : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska Lutrija d.o.o.. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
12 HRT : Pravilnik o financijskom poslovanju [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2021.
13 Informacija o stanju u gospodarstvu Ličko-senjske županije u 2006. godini i u razdoblju I.-VI. 2007. [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2007.
14 Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora, Odbor za nadzor financijskog poslovanja. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2006- .
15 Izvještaj o nadzoru nad financijskim poslovanjem Hrvatske komore inženjera građevinarstva u ... godini [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2014- .
16 Izvještaj o nadzoru nad financijskim poslovanjem Hrvatske komore inženjera građevinarstva, za razdoblje ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva. - Zagreb ; Split : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2011- .
17 Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2016- .
18 Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008- .
19 Odluka o odobrenju Plana pribavljanja sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak za provedbu mjera za gospodarski oporavak i razvitak : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/40] Četrdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-11] prilozi za raspravu).
20 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/272] Dvjesto sedamdeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-08] prilozi za raspravu).
21 Odluka o proceduri ostvarivanja, naplate i korištenja vlastitih prihoda [e-dokument] / Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. - Bjelovar : Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, 2019.
22 Odluka o sustavu financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola u Općini Jelenje [e-dokument] / Općina Jelenje, Načelnik. - Dražice : Općina Jelenje, 2014.
23 Plan aktivnosti za daljnji razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u 2009. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
24 Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija, Županica. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2007.
25 Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola plana [e-dokument] / Načelnik Općine Berek. - Berek : Općina Berek, 2012.
26 Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za proračunsku godinu 2012. [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2012.
27 Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.
28 Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / RRif Visoka škola za financijski menadžment. - Zagreb : RRif Visoka škola za financijski menadžment, 2010.
29 Pravilnik o financijskom poslovanju [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.
30 Pravilnik o financijskom poslovanju Hrvatske javnobilježničke komore [e-dokument] / Hrvatska javnobilježnička komora. - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655